VÅGA

STICKA UT

Vi lever i en tid med de största informationsmängderna någonsin.
Då är det extra viktigt att synas.

Det ställer stora krav på alla oss som har något viktigt att berätta. En del
av detta klarar vi själva, annat är det klokt att be om hjälp med. I denna nätupplaga av Effkom vill vi berätta hur vi arbetar med att underlätta för dig som har ett angeläget budskap att framföra. Det gör vi genom att presentera de projekt vi driver tillsammans med några redan genomförda uppdrag. Dessutom bjuder vi på några goda råd baserade på tidigare erfarenheter.

Bläddra i tidningen genom att klicka i kanterna


VI JOBBAR BLAND ANNAT MED

Effektiv kommunikation

För företag som vill sticka ut

19 Februari 2019

info@effkom.se

2

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Kontakta oss

EFFKOM AB
Enhagsvägen 8 E, 187 40  Täby

PROJEKTLEDNING
Lars Oredsson, 070 734 63 37, lars.oredsson@effkom.se
Per Sjöblom, 070 491 51 91, per.sjoblom@effkom.se

PRODUKTION
Sollan Staflin, 070 880 89 80, sollan.staflin@effkom.se
Lotta Klöverbäck, 070 798 62 62, lotta.kloverback@effkom.se

MATERIALADRESS
material@effkom.se

info@effkom.se

3

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

info@effkom.se

4

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Varför informativ annons?

Det främsta motivet, jämfört med strikt redaktionellt material, är att ni själva väljer NÄR ni ska kommunicera med marknaden, VAD som ska sägas och exakt HUR.

Det är ett bra sätt att nå ut med kvalificerad information jämfört med traditionella annonser som är bäst på att förmedla enklare budskap.

Den informativa annonsen kan förmedla nyheter och ger möjlighet att berätta om lyckade kundlösningar. Dessutom finns ofta utrymme för en VD-kommentar.

Professionella skribenter ställs till ert förfogande. De har erfarenhet
av er bransch och kan skriva så att det blir på läsarnas villkor.
Vi tillhandahåller också fotograf som tar fram komplement till ert
eget bildmaterial.

Ni får faktagranska allt textmaterial och kan försäkra er om att den
bild ni vill ge av verksamheten kommit fram ordentligt. Ingenting publiceras utan ert godkännande.

När den informativa annonsen är publicerad får ni alla rättigheter till text och bild. Det innebär att materialet fritt kan användas i andra sammanhang.

info@effkom.se

5

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Några goda råd

Välj tidning med omsorg. Fråga dig om läsarna överensstämmer med din målgrupp. Medverka endast i väletablerade och seriösa tidningar med dokumenterad spridning.

Annonsmiljön är viktig. Undvik att bli ett av flera företag med liknande inriktning som samtidigt berättar om sin verksamhet. Risken för förväxling är uppenbar.

Bestäm tidpunkt noga. Ni vill ju ha kapacitet att möta intresset från marknaden.

Våga sticka ut! Den tiden är förbi när man måste medverka tillsammans med alla andra för att räknas med. Den som har mod att gå sin egen väg får ofta möjligheter som andra missar.

info@effkom.se

6

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Månadens Företag

Under denna rubrik kan vi presentera er verksamhet
- i ord och bild – på en hel sida i Lokaltidningen. Berätta för

läsarna vad ni gör, vilka värden ni står för och vad som skiljer
er från alternativen. Välj själv vilken edition ni vill medverka i.


Lokaltidningen Mitti är totalt sett Stockholms i särklass största och mest
lästa tidning med nästan en miljon exemplar varje vecka. Den når hela Storstockholm inklusive innerstan varje vecka. I Södertälje arbetar vi med Södertäljeposten, SP.

Lokaltidningen har en mycket trogen läsekrets som varje vecka ägnar tid åt sin egen tidning. Få saker är mer intressanta och angelägna än lokala nyheter och erbjudanden och därför blir både artiklar och annonser lästa med stort intresse.

info@effkom.se

7

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

info@effkom.se

8

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Veckans Företag

Under denna rubrik kan vi presentera ert företag – i ord och bild – på en helsida i tidningen Affärsvärlden. Berätta för läsarna om er verksamhet, vilka värden ni står för och vad som skiljer er från kollegerna i branschen.

Varje vecka landar Sveriges största och mest respekterade affärsmagasin på chefernas bord och stjäl uppmärksamheten. Få tidningar blir lästa lika noggrant och länge. Beslutsfattarna litar på Affärsvärlden och slukar det som skrivs om företag, börs, management och politik. Det vet vi genom undersökningar och därför att börsens tungviktare har utsett Affärsvärlden till Sveriges bästa affärsmagasin 17 år i rad.

info@effkom.se

9

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

info@effkom.se

10

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Månadens Varumärke

Under denna rubrik kan vi presentera ert varumärke
– i ord och bild – på en helsida i Icakuriren, Sveriges ledande
och mest användbara veckotidning. Här når vi de som är
ansvariga för hushållens inköp.


Icakuriren är en tidning man verkligen läser, den står för mycket tips och inspiration, det är ingen drömtidning – det är en tidning för vanligt folk.

Det är den mest lästa tidningen för kvinnor från 24 år och uppåt och har fler manliga läsare än någon annan prenumererad veckotidning.

Läsarna står för en stor del av den svenska konsumtionen och bor i hela landet och fördelar sig geografiskt ungefär som Sveriges invånare.

info@effkom.se

11

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

info@effkom.se

12

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

Företag i Fokus

Under denna rubrik kan ni presentera ert företag på en hel sida i tidningen Ny Teknik. Berätta för läsarna om er verksamhet, vad som kan vara nytt ur deras synvinkel, vad som skiljer er från era kolleger i branschen eller kanske lyfta fram en lyckad kundlösning.



Ny Teknik är Sveriges största IT- och tekniktidning med en upplaga på
157 300 exemplar. Tidningen läses av 268 000 personer varje vecka.
Målgrupp: beslutsfattare inom teknik- och IT-området, ingenjörer, tekniker och IT-specialister.

info@effkom.se

13

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

info@effkom.se

14

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

DIN EKONOMI - en specialavdelning i ICAKURIREN

TWO FOR THE PRICE OF ONE – Majoriteten av de privata hushållens ekonomiska beslut fattas av kvinnor. Att aktivt rikta sig till dessa är att effektivt hushålla med marknadsbudgetens knappa resurser.

ICAKURIREN - är den mest lästa tidningen för kvinnor från 24 år och uppåt och har fler manliga läsare än någon annan prenumererad veckotidning.

INSPIRATION TILL AKTIVITET – Vi har med DIN EKONOMI belyst intressanta frågeställningar. Med intervjuer av experter och exempel på hur privata hushåll fattat lyckade beslut har vi hjälpt läsarna att på olika sätt förbättra sin privatekonomi.

info@effkom.se

15

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019


info@effkom.se

16

Effektiv kommunikation

19 Februari 2019

info@effkom.se